به گزارش واریته قادر آشنا از تمدید یک ساعته زمان بازدید از نمایشگاه در روزهای پنج‌شنبه و جمعه خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های انجام شده با فرمانداری تهران ساعت کاری نمایشگاه کتاب تهران در روز های پنج شنبه و جمعه ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت یک ساعت تمدید شده است.